ΑΙΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΧΑΡΤΗΣ
staff
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής δέχεται μόνο ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων αξιολόγησης. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

Αποστολή  του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής είναι η  υποστήριξη  των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. (Εργαστηριακών Κέντρων) της περιοχής αρμοδιότητάς του για τη διασφάλιση και την προάσπιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και στην προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Συγκεκριμένα

  • Στοχεύει στη διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
  • Διενεργεί ενημερώσεις και επιμορφώσεις σε επίπεδο σχολικών μονάδων καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
  • Διενεργεί αξιολογήσεις διαπίστωσης των εκπαιδευτικών ή άλλων αναγκών όλων των μαθητών και εκδίδει σχετικές αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις