Τι είναι το ΚΕΣΥ
Σκοπός του ΚΕΣΥ
Σχετικά Με Μας
Προσωπικό

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΣΥ

Αποστολή  του 2ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής είναι η  υποστήριξη  των σχολικών μονάδων και των ΕΚ ( εργαστηριακών κέντρων) της περιοχής αρμοδιότητάς του για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και στην προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Συγκεκριμένα

  • Στοχεύει στη διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
  • Οργανώνει ατομικές και ομαδικές δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Διενεργεί ενημερώσεις και επιμορφώσεις σε επίπεδο σχολικών μονάδων καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
  • Διενεργεί αξιολογήσεις διαπίστωσης των εκπαιδευτικών ή άλλων αναγκών όλων των μαθητών και εκδίδει σχετικές αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις

Σημαντική Ανακοίνωση

“Μέχρι να λήξει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κορωνοϊού,  το 2ο ΚΕΣΥ Ανατ. Αττικής, για τον περιορισμό της 

μετακίνησης των γονέων,  θα δέχεται  όλα τα  αιτήματα  με τους τρόπους που αναφέρονται στην σελίδα ΑΙΤΗΜΑΤΑ