Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)

Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας Εδώ θα βρείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 134960/Δ3/2021 134960/Δ3-ΦΕΚ B 5009 – 27.10.2021: “Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Έντυπα εγγράφων Αξιολόγησης και Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης

Εδώ θα βρείτε τα έντυπα εγγράφων που στέλνει το σχολείο στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής. Έντυπα για την αξιολόγηση μαθητή/τριας Τα έγγραφα αυτά αποστέλλονται, μαζί, από το σχολείο όταν πρόκειται να αξιολογηθεί ένας μαθητής ή μία μαθήτρια από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Μετατραυματικό Στρες (Άγχος)

Μετατραυματικό Στρες (Άγχος) μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021. Διαχείριση και παραπομπή σε φορείς υγειονομικής και ψυχολογικής υποστήριξης.