Το νέο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων για όλα τα Απολυτήρια, Πτυχία, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά

Οι Τύποι Προσόντων αντιπροσωπεύουν ομάδες/κατηγορίες τίτλων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά είναι διαφορετικές μεταξύ τους Καθορίστηκαν από τον ΕΟΠΠΕΠ τα οκτώ επίπεδα του νέου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων από τη Πρωτοβάθμια έως την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά  την ψήφιση σχετικών διατάξεων στη

Οδηγός Επιτυχίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στις ημέρες Covid-19

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση πατήστε εδώ.

Bραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ

Bραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ           Προσκαλούμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου σας να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν διαδικτυακά στη Βραδιά του Ερευνητή 2020 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο!           Η