Αίτηση Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας από το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής

Εδώ θα βρείτε το έντυπο για το αίτημα αξιολόγησης μαθητή/μαθήτριας που στέλνει ο γονέας/κηδεμόνας στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής. ΑΙΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ από το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (αρχείο pdf) ΑΙΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ από το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (αρχείο

Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση

Έντυπα εγγράφων Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης Ο/Η εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης οφείλει να συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η οποία θα αποστέλλεται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, για τον φάκελο του/της μαθητή/τριας.

Προτάσεις Εγγράφων για τις ΕΔΥ

Εδώ θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν τον συντονισμό των ΕΔΥ των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής. Οι παρακάτω προτάσεις για τη σύνταξη των εγγράφων, για τη δημιουργία των οποίων ευχαριστούμε θερμά τον Προϊστάμενο του 2ου

Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση και Πρακτικό Συλλόγου

Εδώ θα βρείτε τα έντυπα για την αξιολόγηση μαθητή/τριας που στέλνει το σχολείο στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής. Τα έγγραφα αυτά αποστέλλονται, μαζί, από το σχολείο όταν πρόκειται να αξιολογηθεί ένας μαθητής ή μία μαθήτρια από το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατ.