Παράλληλη Στήριξη

Με την εγκύκλιο καλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α)/ Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.), οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των δημόσιων σχολικών μονάδων

Προτάσεις Εγγράφων για τις ΕΔΥ

Εδώ θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν τον συντονισμό των ΕΔΥ των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής. Οι παρακάτω προτάσεις για τη σύνταξη των εγγράφων, για τη δημιουργία των οποίων ευχαριστούμε θερμά τον Προϊστάμενο του 2ου

Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση και Πρακτικό Συλλόγου

Εδώ θα βρείτε τα έντυπα για την αξιολόγηση μαθητή/τριας που στέλνει το σχολείο στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής. Τα έγγραφα αυτά αποστέλλονται, μαζί, από το σχολείο όταν πρόκειται να αξιολογηθεί ένας μαθητής ή μία μαθήτρια από το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατ.