Εδώ θα βρείτε τα έντυπα εγγράφων που στέλνει το σχολείο στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής.

  • Έντυπα για την αξιολόγηση μαθητή/τριας

Τα έγγραφα αυτά αποστέλλονται, μαζί, από το σχολείο όταν πρόκειται να αξιολογηθεί ένας μαθητής ή μία μαθήτρια από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (θα πρέπει πρώτα να τα ζητήσει το ΚΕΔΑΣΥ)

  1. Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση
  2. Πρακτικό Συλλόγου
  • Έντυπα για τον/την εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης, ανά βαθμίδα

Ο/Η εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης οφείλει να συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η οποία θα αποστέλλεται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, για τον φάκελο του/της μαθητή/τριας. Το έγγραφο αυτό φέρει υποχρεωτικά το λογότυπο του ΕΣΠΑ.
(Η έκθεση αυτή είναι απαραίτητη όταν γίνεται αίτημα ανανέωσης της Π.Σ. – Συνεκπαίδευσης)

  1. Έγγραφο για τον/την εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης του Νηπιαγωγείου
  2. Έγγραφο για τον/την εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης του Δημοτικού
  3. Έγγραφο για τον/την εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης του Γυμνασίου και Λυκείου
Έντυπα εγγράφων Αξιολόγησης και Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης