Ημερίδα Ειδ. Δημ Κωφών-Βαρηκόων

Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022, διεπιστημονική ομάδα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρηκόων Λυκόβρυσης-Πεύκης, συνοδεία του Διευθυντή του σχολείου, παρευρέθηκε στο χώρο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με σκοπό την επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα που άπτονται της διδασκαλίας και υποστήριξης μαθητών με προβλήματα ακοής. Επίσης, στο πλαίσιο της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή εμπειριών και συζητήθηκαν τρόποι προαγωγής της απρόσκοπτης συνεργασίας Οικογένειας-Σχολείου-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Επιμορφωτική Ημερίδα και Συνεργασία με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών-Βαρηκόων Λυκόβρυσης- Πεύκης