Επιμορφωτική Ημερίδα 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. “Υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων”

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής σε συνεργασία των ΣΕΕ Ευθυμιοπούλου Α. ΠΕ60, Καραγιάννη Ε. ΠΕ06, Ατταλιώτου Κ. ΣΕΕ ΕΑΕΕ και του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής, με τίτλο “Υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων“.

Το θέμα της παρουσίασης του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής ήταν:

  • Παρουσίαση του έργου της Διεπιστημονικής Ομάδας – Η σημασία της περιγραφικής – παιδαγωγικής έκθεσης του σχολείου
  • Η Αξιολογική Έκθεση στην πράξη

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο με τις παρουσιάσεις πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο (link).

Επιμορφωτική Ημερίδα και Συνεργασία με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών-Βαρηκόων Λυκόβρυσης- Πεύκης

Ημερίδα Ειδ. Δημ Κωφών-Βαρηκόων

Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022, διεπιστημονική ομάδα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών-Βαρηκόων Λυκόβρυσης-Πεύκης, συνοδεία του Διευθυντή του σχολείου, παρευρέθηκε στο χώρο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με σκοπό την επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα που άπτονται της διδασκαλίας και υποστήριξης μαθητών με προβλήματα ακοής. Επίσης, στο πλαίσιο της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή εμπειριών και συζητήθηκαν τρόποι προαγωγής της απρόσκοπτης συνεργασίας Οικογένειας-Σχολείου-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Αίτηση Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας από το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής

Εδώ θα βρείτε το έντυπο για το αίτημα αξιολόγησης μαθητή/μαθήτριας που στέλνει ο γονέας/κηδεμόνας στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής.

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα όπως περιγράφονται στη σελίδα ΑΙΤΉΜΑΤΑ.

Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση

Έντυπα εγγράφων Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης

Ο/Η εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης – Συνεκπαίδευσης οφείλει να συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στο τέλος της σχολικής χρονιάς, η οποία θα αποστέλλεται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, για τον φάκελο του/της μαθητή/τριας. Το έγγραφο αυτό φέρει υποχρεωτικά το λογότυπο του ΕΣΠΑ.
(Η έκθεση αυτή είναι απαραίτητη όταν γίνεται αίτημα ανανέωσης της Π.Σ. – Συνεκπαίδευσης)

Προτάσεις Εγγράφων για τις ΕΔΥ

Εδώ θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν τον συντονισμό των ΕΔΥ των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής.

Οι παρακάτω προτάσεις για τη σύνταξη των εγγράφων, για τη δημιουργία των οποίων ευχαριστούμε θερμά τον Προϊστάμενο του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Γ΄ Αθήνας κο Μπουσδούνη Ιωάννη, μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Ε.Δ.Υ. και να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ανάρτηση Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια Οδηγός ΕΔΥ: Συντονισμός-Οργανωτικά-Προτεραιότητες-Διεπιστημονική Συνεργασία-Σχέδια της ιστοσελίδας e-special.gr.

Νόμος 4823/2021 – Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική νομοθεσία εδώ.

Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)

Εδώ θα βρείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 134960/Δ3/2021 134960/Δ3-ΦΕΚ B 5009 – 27.10.2021: “Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών”.

Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση και Πρακτικό Συλλόγου

Εδώ θα βρείτε τα έντυπα για την αξιολόγηση μαθητή/τριας που στέλνει το σχολείο στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής.

Τα έγγραφα αυτά αποστέλλονται, μαζί, από το σχολείο όταν πρόκειται να αξιολογηθεί ένας μαθητής ή μία μαθήτρια από το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατ. Αττικής (θα πρέπει πρώτα να τα ζητήσει το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)