Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός δεν ασκείται πλέον από τα ΚΕΔΑΣΥ, με βάση το Ν. 4823/3-8-21.
Μέχρι να δημιουργηθούν τα νέα δίκτυα στα σχολεία, οι γονείς και οι μαθητές/τριες μπορούν να αξιοποιήσουν τις ακόλουθες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού: