Τρόποι υποβολής Αιτημάτων

Ηλεκτρονικά

Για την υποβολή αιτήματος  με βάση την εγκύκλιο Φ.41/5565/21-4-20.

1) Συμπληρώνετε  τα στοιχεία σας επιλέγοντας την αντίστοιχη φόρμα  αιτήματος, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα μας σε μορφή .doc ή .pdf

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας ενημερώνουμε ότι το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατ. Αττικής, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα δέχεται αιτήματα για Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση μέχρι 20/10/2022 .

2) Δημιουργείτε Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr για την Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης, (πατώντας τον σύνδεσμο), ή μέσω ΚΕΠ του Δήμου σας. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρετε ότι:

  • “Δηλώνω Υπεύθυνα ότι είμαι ο/η  γονέας/κηδεμόνας  του/της (Όνομα και επώνυμο του/της μαθητή/τριας) και ότι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία τα οποία υποβάλλω είναι  γνήσια και αληθή. Επίσης δεν έχει εκδοθεί για τον/την εν λόγω μαθητή/τρια Γνωμάτευση-Έκθεση Αξιολόγησης από Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) που να είναι  σε ισχύ.»

3) Μαζί με το αίτημα απαιτείται να επισυνάπτονται και οι τυχόν γνωματεύσεις που έχει ο/η μαθητής/-τρια.

     ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για αιτήματα πρώιμης αξιολόγησης απαιτείται η προσκόμιση γνωμάτευσης αναπτυξιολόγου.

4) Αποστέλλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής  Αττικής: 2kedasyanat@sch.gr όλα τα παραπάνω έγγραφα σε μορφή pdf και συγκεκριμένα:
  • την Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη,
  • την Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση,
  • πιθανές προηγούμενες γνωματεύσεις από άλλους φορείς ή άλλα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο θέμα του email παρακαλείστε να αναγράφετε το Όνομα και Επίθετο του/της μαθητή/-τριας καθώς και το αίτημα αξιολόγησης για το οποίο ενδιαφέρεστε.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παραλάβετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλατε το αίτημα σας τον αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και την ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματός σας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΠ οικ. 360/2022 – ΦΕΚ 7/Β/6-1-2022 για τη «Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων και μέτρων αποφυγής του Covid-19», οι γονείς/κηδεμόνες/συνοδοί πρέπει να ενημερώνουν για την κατάσταση εμβολιασμού τους πριν την προσέλευσή τους στην υπηρεσία, μέσω της πλατφόρμας edupass.gov.gr.

Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (link) και ακολουθήστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας “Δήλωση Επισκεπτών“.