Τρόποι υποβολής Αιτημάτων

Ηλεκτρονικά

Για την υποβολή αιτήματος  με βάση την εγκύκλιο Φ.41/5565/21-4-20.

1) Συμπληρώνετε  τα στοιχεία σας επιλέγοντας την αντίστοιχη φόρμα  αιτήματος, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα μας σε μορφή .doc ή .pdf

ΑΙΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ σε μορφή .doc

2) Δημιουργείτε Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr για την Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης, (πατώντας τον σύνδεσμο), ή μέσω ΚΕΠ του Δήμου σας.

Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρετε ότι: “Δηλώνω Υπεύθυνα ότι είμαι ο/η  γονέας/κηδεμόνας  του/της (Όνομα και επώνυμο του/της μαθητή/τριας) και ότι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία τα οποία υποβάλω είναι  γνήσια και αληθή. Επίσης δεν έχει εκδοθεί για τον/την εν λόγω μαθητή/τρια Γνωμάτευση-Έκθεση Αξιολόγησης από Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) που να είναι  σε ισχύ.»

3) Μαζί με το αίτημα απαιτείται να επισυνάπτονται και οι τυχόν γνωματεύσεις που έχει ο/η μαθητής/-τρια.

4) Αποστέλλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής  Αττικής : 2kedasyanat@sch.gr όλα τα παραπάνω έγγραφα σε μορφή pdf και συγκεκριμένα την Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη,  την Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση, πιθανές προηγούμενες γνωματεύσεις από άλλους φορείς ή άλλα δικαιολογητικά.
 
Στο θέμα του email παρακαλείστε να αναγράφετε το Όνομα και Επίθετο του/της μαθητή/-τριας καθώς και το αίτημα αξιολόγησης για το οποίο ενδιαφέρεστε.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παραλάβετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλατε το αίτημα σας τον αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και την ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματός σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι προσερχόμενοι στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. γονείς/κηδεμόνες/συνοδοί καθώς και οι μαθητές/-τριες ΟΦΕΙΛΟΥΝ να προσκομίζουν την κατάλληλη πιστοποίηση κατά της νόσου Covid-19 (Πιστοποιητικό Εμβολιασμού άνω των 14 ημερών, αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (Rapid test) 48 ωρών ή βεβαίωση νόσησης).